قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. کتابت خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم خفی. صفحه‌پردازی: مختلط‌نویسی. کاغذ: دست‌ساز آهارمهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۲۲ق. رقم: محمد جعفر اصفهانی (دلودوز). بین خطوط طلااندازی مضرس. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به مشکی و سرخی. جدول‌کشی: به طلا. سرنج. صورتی و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو: به فستقی روشن. کمند به سرنج و طلایی با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۷
پدید آورندگان : محمد جعفر اصفهانی(دلودوز) (خوشنویس)
موضوع اثر : نامه‌نگاری (مکتوبی به دوست)
تاریخ خلق : ۱۲۲۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست‌ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذ دست سازآهار مهره نخودی ، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان