قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت خفی. صفحه‌پردازی: مختلط. کاغذ: آهارمهره نباتی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۱۸ق. رقم: صافی. بین خطوط طلااندازی مضرس. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی منقش بر زمینه نباتی. جدول‌کشی به سرنج. مشکی و طلایی با تحریر مشکی و دو جدول پهن لاجوردی و صورتی منقش. پاسپارتو: دارای نقوش اسلیمی و گل و برگ طلایی بر زمینه گل‌بهی. کمند به طلایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۸
پدید آورندگان : صافی (خوشنویس)
موضوع اثر : مطالب پراکنده
تاریخ خلق : ۸ جمادی‌الاول ۱۲۱۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نباتی
جنس : کاغذ آهار مهره نباتی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ آهار مهره نباتی، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو منقش ،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)