قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: دفتری۶سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره اخرایی. مرکب: مشکی. تاریخ: احتمالا ۱۲۹۰ق. رقم: العبد محمد. بین خطوط طلا‌اندازی محرر و منقش. حاشیه: تسمه‌اندازی به نارنجی و مشکی با نقوش ریسه‌ای. جدول‌کشی به سبز. سفیدآب. سرخی و لاجورد ب اتحریر مشکی. پاسپارتو به نخودی. کمند به سرخی و طلایی با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۱
پدید آورندگان : محمد (خوشنویس) امیر محمد باقر بن شمس الدین مشهور به میر داماد (شاعر)
موضوع اثر : رباعی درستایش ملا صدرا
تاریخ خلق : ۱۳۰۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: اخرایی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره اخرایی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره اخرایی، طلااندازی منقش و محرر، تسمه‌اندازی منقش، جدول‌کشی، پاسپارتو، کمند‌اندازی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :