قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی .چلیپا صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: چلیپایی. کاغذ: دست‌ساز آهارمهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: حسن شاملو (امیرالامرا خراسان در زمان صفوی). بین سطور طلااندازی منقش و محرر به سفیدآب. حاشیه: تسمه‌اندازی با نقوش حل‌کاری بر زمینه بنفش و نباتی .پاسپارتو: به نخودی. کمند به طلایی با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۳
پدید آورندگان : حسن شاملو (شاعر، خوشنویس)
موضوع اثر : رباعی از خود خوشنویس
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست‌سازآهار مهره نخودی ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ دست‌ساز آهار مهره نخودی ، طلا اندازی منقش و محرر، تسمه اندازی منقش، حل کاری، جدول کشی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان