​چلیپا

چَلیپا (obliquely set lines): کج؛ مورّب؛ متقاطع؛ در اصطلاح خوشنویسی به نوشتن مورّب دو بیت (یا بیشتر) از شعری با مضمون و پیام واحد که در یک صفحه‌یمستطیل­ شکل و در چهارچوب اصول و قواعد کلاسیک نگاشته می‌شود اطلاق می­‌گردد که اوج هنرنمایی و ذوق و ابتکار و قابلیّت­‌های اجرایی خوشنویس در آن متجلّی می‌شود. در یک قطعه‌یچلیپا باید همه‌یاصول زیبایی اعمّ از تقارن، تناسب، توازن، تعادل و نواخت بدون تکلّف و تصنّع و با ریتم و آهنگ مناسب چهره بنماید. فاصله‌ی مصراع از چلیپایی که طول هر سطر آن معمولی باشد در حدود ۱۰ تا ۱۲ نقطه با همان قلم می­‌باشد. بهترین حالت قرارگرفتن مَدّات (کشیده‌­ها)، زیرِ هم بودنِ آنهاست و یا این­که کشیده‌یمصراع دوّم نسبت به اوّل، اندکی به سمت راست میل کند.[۱]


۱- قلیچ­‌خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۶۴.

نظر شما: