قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. چلیپا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: چلیپایی. کاغذ: آهارمهره فرنگی سرنجی. مرکب: سفیدآب. رقم: فقیر الحقیرعلی محمد به نقل از میر عماد الحسنی. حاشیه دارای تسمه‌اندازی به صورتی و سبز. جدول‌کشی به اکلیل طلایی. مشکی و سفیدآب. پاسپارتو به آبی تیره. کمند به اکلیل طلایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۳
پدید آورندگان : علی محمدلواسانی(متخلص به صفا) (خوشنویس)
موضوع اثر : قطعه شعر
رنگ : زمینه سرنجی
جنس : کاغذ آهارمهره فرنگی سرنجی، سفیدآب،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره سرنجی، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان