قطعه نستعلیق ممتاز قلم مشقی. چلیپا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم: مشقی. صفحه‌پردازی: چلیپایی. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب: قهوه‌ایی. تاریخ: ۱۳۱۵ ق. رقم: محمد ابراهیم الطهرانی. حاشیه: تسمه‌اندازی به مشکی. جدول‌کشی: به سفیدآب. طلایی و لاجورد. پاسپارتو: به سرخی. کمند به طلایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۱
پدید آورندگان : محمد ابراهیم طهرانی (معروف به میرزا عمو) (خوشنویس)
موضوع اثر : شعر: ناد علیا مظهر العجایب
تاریخ خلق : ۱۳۱۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، مرکب قهو ه‌ای،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، پاسپارتو، جدول‌کشی، تسمه‌اندازی، کمنداندازی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
محل نمایش : سالن هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :