قطعه نسخ و ثلث ممتاز. قلم کتابت ومشقی صفویه

نظر شما:

یک قطعه نسخ وثلث ممتاز. قلم کتابت ومشقی.صفحه پردازی :دفتری ۹سطری .کاغذ :دست سازآهار مهره نخودی.مرکب :مشکی.بین سطورطلا اندازی منقش به نقشهای ختایی ومحرربه مشکی وگل بهی.در طرفین دو کتیبه عمودی مزین به نقوش ختایی برزمینه مطلا ودارای دوترنج وچهارنیم ترنج منقش به نقوش اسلیمی برزمینه لاجورد.حاشیه :دارای تسمه اندازی به قرمز روشن ومشکی. جدول کشی به طلا.پاسپارتو :به زرد لیمویی .کمند به تحریر مشکی .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۰
پدید آورندگان : لقیط بن یعمر بن خارجه الایادی (شاعر عصر جاهلی)
موضوع اثر : شعر عربی عصر جاهلی
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره نخودی دست ساز، طلا اندازی منقش و محرر، تسمه اندازی، جدول کشی، کمند اندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
برچسب‌ها : تسمه اندازی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان