قطعه نسخ و ثلث ممتاز. قلم کتابت ومشقی صفویه

نظر شما:

یک قطعه نسخ و ثلث ممتاز. قلم کتابت و مشقی. صفحه‌پردازی: دفتری ۹سطری. کاغذ: دست‌سازآهارمهره نخودی. مرکب: مشکی. بین سطورطلااندازی منقش به نقش‌های ختایی و محرربه مشکی و گل‌بهی. در طرفین دو کتیبه عمودی مزین به نقوش ختایی بر زمینه مطلا و دارای دوترنج و چهارنیم ترنج منقش به نقوش اسلیمی بر زمینه لاجورد. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به قرمز روشن و مشکی. جدول‌کشی به طلا. پاسپارتو: به زرد لیمویی. کمند به تحریر مشکی .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۰
پدید آورندگان : لقیط بن یعمر بن خارجه الایادی (شاعر عصر جاهلی)
موضوع اثر : شعر عربی عصر جاهلی
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست‌ساز آهارمهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره نخودی دست‌ساز، طلااندازی منقش و محرر، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، کمنداندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : کمنداندازی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان