قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری۷سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۴۴ق. رقم: محمد تقی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به بنفش و صورتی. جدول‌کشی به طلایی و بنفش با تحریر مشکی. پاسپارتو به گل بهی. کمند به بنفش.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۴
پدید آورندگان : محمد تقی (خوشنویس) ابوعبدالله شرف الدین محمد بن سعید دلاصی صنهاجی معروف به بوصیری(قرن ۷) (شاعر)
موضوع اثر : قسمتی از قصیده برده بوصیری
تاریخ خلق : ۱۲۴۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو، کمنداندازی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : عزت بانو ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان