قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز منقوط. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری۴ سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره سرنجی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۰۴ق. رقم: محمد الحسینی. بین خطوط طلااندازی مضرس. حاشیه: تسمه‌اندازی به آبی. جدول‌کشی به طلا و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو به گل‌بهی مایل به قرمز. کمند به طلا با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۸
پدید آورندگان : محمد الحسینی (خوشنویس) شرف الدین محمد بن سعیدبن حماد صنهاجی (دلاصیری)مشهور به بوصیری (شاعر)
موضوع اثر : چند بیت از قصیده برده بوصیری
تاریخ خلق : ۱۲۰۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: سرنج
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره سرنجی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره سرنجی، طلااندازی مضرس، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو، کمنداندازی،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان