قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری و متعاکس ۱۳سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۷۰ق .رقم: محمد اسماعیل توحید فرزند وصال. حاشیه دارای تسمه‌اندازی به مشکی. پاسپارتو به سرنج.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۹
پدید آورندگان : محمد اسماعیل بن وصال شیرازی (توحید) (خوشنویس)
موضوع اثر : ادعیه - تعقیبات نماز و ...
تاریخ خلق : ۱۲۷۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ آهارمهره فرنگی نخودی، پاسپارتو، تسمه‌اندازی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان