قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری. کاغذ: دست‌سازآهارمهره عسلی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۰۸۰ق. رقم: محمد ابراهیم قمی. بین خطوط نقوش اسلیمی به‌صورت تحریری. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی منقش بر زمینه قهوه‌ای روشن و سبز مایل به فیروزه‌ای. جدول‌کشی به طلایی‌، سبز، سرنج و سفیدآب.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۹۶
پدید آورندگان : محمد ابراهیم قمی (خوشنویس) حضرت علی علیه السلام (سخنان)
موضوع اثر : سخنان حضرت علی (ع) به انتخاب ثعالبی که به صورت مثل درآمده است.
تاریخ خلق : ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه: عسلی
جنس : کاغذدست‌ساز آهار مهره عسلی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی برکاغذ دست‌ساز آهارمهره عسلی، تسمه‌اندازی منقش، جدول‌کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
اهداکننده : عزتملک ملک
نمایشگاه‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان