قطعه نستعلیق ممتاز. قلم کتابت. چلیپا صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: چلیپایی و دفتری. کاغذ: دست‌ساز آهارمهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۰۸۵ق. رقم: سید علی تبریزی (جواهر رقم) به نقل از میر علی هروی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی مشکی و منقش به گل‌های پنج پر طلایی به‌صورت زنجیره‌ای. جدول‌کشی به سبز فیروزه‌ای و طلایی. پاسپارتو به گل‌بهی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۵
پدید آورندگان : سید علی تبریزی(جواهر رقم) (خوشونویس)
موضوع اثر : شعر
تاریخ خلق : ۱۰۸۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ نخودی آهار مهره دست‌ساز، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذ آهار مهره نخودی دست‌ساز، جدول کشی، تسمه اندازی منقش ، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : صفویه, ​چلیپا
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان