قطعه نستعلیق ممتاز.چلیپا .زرنویسی صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی .صفحه پردازی :چلیپا .کاغذ : دست سازآهار مهره سرنجی .مرکب:طلا.رقم :ابراهیم الحسنی الحسینی (عبدالوهابی) حاشیه: تسمه اندازی منقش به گل های ریسه ای طلا یی بر زمینه سبز ونباتی.جدول کشی: به مشکی .لاجورد .سفیدآب.طلا .شنگرف .بنفش. پاسپارتو :به سرخی .کمند به سفیدآب با تحریر شنگرف .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۱۶
پدید آورندگان : ابراهیم الحسنی الحسینی(عبد الوهابی) (خوشنویس)
موضوع اثر : رباعی.مدح شاه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه: سرنجی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره ، زرنویسی،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذ دست سازآهار مهره، زر نویسی، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندا زی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : عزت بانو ملک
برچسب‌ها : صفویه, ​چلیپا
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان