قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم خفی. صفحه‌پردازی: دفتری ۹سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان. رقم: محمد اسماعیل الحسینی الانجوی. بین سطور جداول طلایی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی منقش به گل‌های طلایی ریسه‌ای بر زمینه لاجورد و نباتی. پاسپارتو: به سرخی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۵
پدید آورندگان : محمد اسماعیل الحسینی الانجوی شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : متن ادبی عرفانی
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهار مهره نخودی فرنگی زر افشان، زرافشان، جدول کشی، تسمه اندازی منقش، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۶ سانتیمتر)
اهداکننده : بانو عزت ملک ملک (سودآور)