قطعه نستعلیق ممتاز. سیاه مشق. قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب. کاغذ: فرنگی آهار مهره گل‌بهی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۸۸ق. رقم: میرزا غلام رضا اصفهانی. بین خطوط اکلیل‌اندازی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی منقش به نقوش حل‌کاری بر زمینه عودی و آبی روشن. جدول‌کشی به سفیدآب. طلایی. لاجورد. سرنج و تحریر مشکی. پاسپارتو به صورتی با عکس‌برگردان‌هایی از نقوش انسانی. حیوانی و گیاهی. کمند به طلا یی و سبز با تحریر مزدوج مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۷
موضوع اثر : عبارتی ترکی و فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: گل‌بهی
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره گل‌بهی، اکلیل اندازی ، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی، عکس برگردان،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان