قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی :مورب ۹سطری.کاغذ :آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی وشنگرف .تاریخ :۱۲۱۴ق.رقم :صادق الجیلانی .علامات وقفها ومدات به شنگرف .حاشیه: تسمه اندازی به آبی وزرد لیمویی .جدول کشی به آبی فیروزه ای .طلایی وسبز زنگاری باتحریر مشکی .پاسپارتو به سرخی .کمند به شنگرف وطلایی بات تحریر مشکی .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۳
پدید آورندگان : محمد صادق الجیلانی(گیلانی) (خوشنویس)
موضوع اثر : آیه یک تا بخشی از آیه پنجم سوره فتح
تاریخ خلق : ۱۲۱۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی وشنگرف،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره نخودی ، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک
برچسب‌ها : تسمه اندازی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان