قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم غبار زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم غبار. صفحه‌پردازی: مورب و چلیپایی. کاغذ: آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: میرزا محمد قاسم اصفهانی مشهور به میرزا کوچک. بین خطوط طلااندازی مضرس. حاشیه: دارای تسمه‌ا‌‌ندازی به گل‌بهی. جدول‌کشی به طلایی. شنگرف. مشکی و زرد با تحریر مشکی. پاسپارتو: بنفش روشن رنگ و رو رفته. کمند به طلایی با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۱
پدید آورندگان : میرزا محمد قاسم نجفی اصفهانی مشهور به میرزا کوچک (خوشنویس)
موضوع اثر : شعر و حکا یت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره نخودی ، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : تسمه اندازی, قلم غبار
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان