قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم خفی. صفحه‌پردازی: مختلط. کاغذ: آهار مهره فرنگی نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: شوال المکرم ۱۲۸۳. رقم: عبدالکریم. بین خطوط طلا اندازی مضرس. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به مشکی. گل‌بهی و آبی. جدول‌کشی: به طلا و سفیدآب با تحریر مشکی. پاسپارتو: به نارنجی. کمند به طلایی با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۹
پدید آورندگان : عبدالکریم طهرانی (خوشنویس) سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق) (شاعر)
موضوع اثر : شعری در توبه و راه صواب از باب نهم بوستان سعدی
تاریخ خلق : شوال ۱۲۸۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نباتی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نباتی ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهار مهره نباتی ، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان