خفی

​خَفی (latent): قلمِ خفی؛ قلمی که پهنای نوک آن از نیم تا سه­‌چهارم میلی­متر باشد.[۱]


۱- قلیچ­‌خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۱۶۵.

نظر شما: