قلم مشقی

قلمِ مَشقی (practice pen): قلمی که از دو تا شش میلی­متر پهنا داشته باشد و برای تمرین و قطعه‌نویسی به کار برده شود. قلم مشقی، خود به انواعی چون یک‌دانگ مشقی، دودانگ مشقی و... قابل تقسیم است.

نظر شما: