قطعه خط ثلث .نسخ ورقاع ممتاز.قلم مشقی وکتابت عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی به خط ثلث .نسخ ورقاع بقلم مشقی وکتابت .صفحه پردازی :دفتری .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی (احتمالا سمر قندی).مرکب :مشکی .تاریخ :۶۱۲ق .رقم :مشقه عبد(الغفور)مقله .بین خطوط طلا اندازی . حاشیه تسمه اندازی به نخودی تیره .جدول کشی به طلا .قهوه ای .سبز سیلو .سرنج .ولاجورد باتحریر مشکی .پاسپارتو به ابر وباد الوان
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۲۶
پدید آورندگان : عبد(الغفور)مقله (خوشنویس)
موضوع اثر : فقه اهل سنت
تاریخ خلق : ۶۱۲ قمری (قرن ۷)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، جدول کشی، تسمه اندازی، طلا اندازی ، پاسپارتو، ابروباد الوان،
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان