قطعه نسخ ممتاز (دورو). قلم کتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی (دورو). روی قطعه:نسخ ممتاز.قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۸سطری .تاریخ :ربیع الاول ۱۰۰۱. ظهر قطعه:نسخ ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :سیاه مشق .رقم:علاءالدین (تبریزی). کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .بین خطوط نقوش برگ به زرد حنایی بدون کیفیت .حاشیه:تسمه اندازی به لاجورد.نباتی وفستقی .جداول به طلا وسرنج باتحریر مشکی .پاسپارتو به گلبهی مایل به صورتی .کمند به طلا با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۵۹
پدید آورندگان : علا ءالدین تبریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : ادعیه
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۰۰۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخوی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۸ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان