قطعه نستعلیق ممتاز.قلم کتابت صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی: دفتری ۱۲سطری .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .زمینه متن :حل کاری.حاشیه :تسمه اندازی به قهوه ای وقرمزروشن .جدول کشی به سرخی .سفیدآب .وطلا با تحریر مشکی .پاسپارتو منقش به گل وبرگهای الوان بر زمینه فستقی.کمند به طلا با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۷۵
موضوع اثر : عبارت ادبی در باب مملکت داری
تاریخ خلق : (قرن ۱۰)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست سازآهارمهره نخودی، حل کاری، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو منقش، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان