قطعه خوشنویسی نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری۶سطری. کاغذ: آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۴۵ق. رقم: محمد الحسینی. بین سطور جداول محرر و طلااندازی مضرس. بین خطوط حل کاری. دارای سه حاشیه به سرنج. لاجوردورگره‌چینی و منقش به نقوش ریسه‌ای و گل و برگ‌های الوان. جدول‌کشی به طلایی. سرنج و سفیدآب با تحریر مشکی. پاسپارتو: منقش به گل و برگ زرین به صورت حل‌کاری بر زمینه لاجورد. کمند به سرنج با تحریر مزدوج طلایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۷
پدید آورندگان : محمد الحسینی (خوشنویس) حضرت علی علیه السلام (منسوب به حضرت علی علیه السلام)
موضوع اثر : ادعیه. فرازی ازدعای صباح
تاریخ خلق : ۱۲۴۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست‌ساز آهارمهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : کاغذ دست‌ساز آهارمهره، طلااندازی مضرس، جدول‌کشی، گره‌چینی، پاسپارتو منقش ، کمنداندازی،
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :