قطعه نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب و متعاکس. کاغذ: فرنگی نباتی. تاریخ : ۱۳۰۳ ش. رقم: موسی. بین خطوط نقوش حل‌کاری. اطراف خط اکلیل‌اندازی منقش و محرر. تسمه‌اندازی بانقوش ریسه‌ای بر زمینه نباتی. جدول‌کشی به شنگرف. اکلیل طلایی و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو: به نخودی. کمند به طلایی با تحریر مزدوج مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۳
پدید آورندگان : موسی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : ابیاتی از غزل شماره ۵ حافظ
تاریخ خلق : ۱۳۰۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نباتی
جنس : کاغذ نباتی فرنگی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی نباتی، حل کاری، اکلیل اندازی منقش، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، کمند اندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان