قطعه نستعلیق ممتاز. سیاه مشق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم شش دانگ مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب. کاغذ: فرنگی آها رمهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۳۰۰ق. رقم: یا علی مدد است. (منسوب به میرزا غلارضا). بین خطو ط طلااندازی. حاشیه: تسمه‌اندازی به آبی. قهوه‌ای و نباتی. جدول‌کشی به طلایی و تحریر مشکی. پاسپارتو به صورتی. کمند به تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۳۱
پدید آورندگان : منسوب به میرزا غلامرضا اصفهانی (خوشنویس) خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : بیتی از غزل حافظ _ غزل ۱۵۱
تاریخ خلق : ۱۳۰۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ آهار مهره فرنگی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی برروی کاغذ آهار مهره فرنگی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان