قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری و متعاکس. کاغذ: آهار مهره فرنگی نخودی. مرکب: مشکی و شنگرف. تاریخ: ششم شعبان ۱۲۹۰. رقم: علی ابن محمد حبیب المشهدی الخراسانی المتخلص بالراقم ۱۲۹۰. بین خطوط طلااندازی. زمینه زرافشان. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به عودی. جدول‌کشی به سفیدآب و بنفش. پاسپارتو: به گل‌بهی مایل به سرنج. کمند به طلایی با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۴
پدید آورندگان : علی ابن محمد حبیب المشهدی الخراسانی (خوشنویس) بدرالدین هلالی استر آبادی(هلالی جغتایی) (شاعر)
موضوع اثر : نامه نگاری و شعر
تاریخ خلق : ۶ شعبان ۱۲۹۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی، شنگرف،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذآهار مهره نخودی فرنگی، طلا اندازی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
اهداکننده : بانو عزت ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان