قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت خفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت خفی. صفحه پردازی: مختلط نویسی (بصورت چلیپای گردان و متعاکس). کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: سید علی درویش. حاشیه: تسمه اندازی به بنفش روشن و شنگرف. جداول به طلایی. لاجورد. شنگرف و سفیدآب با تحریر مشکی. کمند به طلا و سفیدآب با تحریر مشکی. پاسپارتو به بنفش روشن.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۸۱
پدید آورندگان : خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر) سید علی درویش (خوشنویس)
موضوع اثر : غزل حافظ
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، تسمه اندازی ، جدول کشی، کمند اندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای یوسف محمدی