قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. سیاه مشق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق. کاغذ: آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ: شب جمعه ۱۲۵۹ق. رقم: آقا فتحعلی حجاب. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به مشکی. جدول‌کشی به سفیدآب. طلایی و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو به سرخی. کمند به سفیدآب و طلایی با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۸
پدید آورندگان : آقا فتحعلی حجاب شیرازی (خوشنویس) مخلص کاشانی (شاعر) بدرالدین هلالی استر آبادی(هلالی جغتایی) (شاعر)
موضوع اثر : سیاه مشق (هلالی جغتایی - مخلص کاشانی)
تاریخ خلق : ۱۲۵۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ آهار مهره نخودی، پاسپارتو، تسمه اندازی، جدول کشی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :