قطعه نستعلیق ممتاز. سیاه مشق قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق مورب. کاغذ: فرنگی کرم رنگ. مرکب: مشکی. تاریخ: شوال ۱۲۸۶. رقم: نمقه العبد الاقل حسن الحسینی (الحسینی ). بین خطوط برگ‌های طلایی با اکلیل. حاشیه: جدول‌کشی به اکلیل طلایی و بنفش با تحریر مشکی. پاسپارتو به نخودی. کمند به اکلیل طلایی با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۹
پدید آورندگان : حسن الحسینی الحسینی (خوشنویس) عبدالباقی افندی موصلی (شاعر)
موضوع اثر : متن عربی
تاریخ خلق : شوال ۱۲۸۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: کرم
جنس : کاغذ: فرنگی کرم رنگ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ فرنگی کرم رنگ، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)