قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت.صفحه پردازی: دفتری ومورب .کاغذ :آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ:۱۲۳۵ق.رقم :ابوالقاسم شیرازی .بین خطوط طلااندازی مضرس .حاشیه :تسمه اندازی به آبی ونباتی .جدول کشی به شنگرف سبز طلایی .سبز زیتونی و سرخی با تحریر مشکی .پاسپارتو به صورتی .کمند به طلایی با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۶۱
پدید آورندگان : ابو القاسم شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : ادعیه
تاریخ خلق : ۱۲۳۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهار مهره نخودی، کمند اندازی، تمسه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، طلا اندازی مضرس،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان