قطعه نستعلیق ممتاز . قلم مشقی .کتابت خفی صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز.قلم :مشقی وکتابت خفی.صفحه پردازی:چلیپا.کاغذ :دست ساز آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .رقم :فقرعلی کاتب .متن دارای ۶لچکی مذهب ومرصع ومنقش به نقوش اسلیمی وگل وبرگهای ختایی الوان .دوطرف دارای۶چلیپای بقلم کتابت خفی با زمینه زر افشان .جدول کشی به قهوه ای .لاجوردوطلا باتحریر مشکی .پاسپارتو به گل بهی .کمند به طلا با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۱۷
پدید آورندگان : میر علی هروی (خوشنویس)
موضوع اثر : ابیاتی از یک غزل
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، پاسپارتو، جدول کشی، زر افشان، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان