قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی نسخ ممتاز قلم کتابت .صفحه پردازی :مورب .کاغذ :فرنگی آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ:ربیع الاول ۱۲۵۵.رقم :حرره الوصال.بین خطوط طلا اندازی .حاشیه :تسمه اندازی به سبزروشن .جدول کشی به طلایی ولاجورد باتحریر مشکی .کمند به عنابی وطلایی باتحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی متمایل به بنفش روشن
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۵۶
پدید آورندگان : میرزا محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس) حضرت عیسی علیه السلام (مروی عنه)
موضوع اثر : حدیث قدسی در مورد عمل خالص
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۲۵۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، تمسه اندازی، پاسپارتو، جدول کشی، کمند اندازی، طلا اندازی ،
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : سید رضا بنی رضی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان