قطعه نسخ ممتاز .قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ورقاع ممتاز.قلم کتابت .صفحه پردازی:دفتری۹سطری.کاغذ :فرنگی آهارمهره نخودی.مرکب :مشکی وطلا .تاریخ:۱۲۶۱ق.رقم:زین العابدین اصفهانی .بین خطوط طلا اندازی وجدول کشی.عبارت بسمله بقلم زر.بین آیات نقش گل وبرگ الوان.حاشیه:دارای کتیبه بخط رقاع باقلم زر بر زمینه لاجورد .حاشیه پهن مزین به نقوش حل کاری.جدول کشی به سبز .طلا.آبی وسرخی با تحریر مشکی.پاسپارتوبه نخودی .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۷۹
پدید آورندگان : زین العابدین اصفهانی (خوشنویس)
موضوع اثر : آیه الکرسی
تاریخ خلق : ۱۲۶۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی، طلا،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره نخوی، طلا اندازی ، حل کاری، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)