قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: دفتری ۵ سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. تاریخ ۱۲۴۵ق. رقم: کتبه العبد محمد شفیع التبریزی. بین خطوط طلااندازی مضرس. حاشیه: تسمه‌اندازی به‌ سرنج. جدول‌کشی به آبی و سفیدآب. پاسپارتو به لاجورد. کمند به سفیدآب.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۵۱
پدید آورندگان : محمد شفیع تبریزی (خوشنویس) علی بن موسی الرضا(علیه السلام) (راوی)
موضوع اثر : حدیثی از امام رضا (ع)
تاریخ خلق : ۱۲۴۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی، طلااندازی مضرس، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : حسین یساول