قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک برگ قرآن. نسخ ممتاز .قلم کتابت.صفحه پردازی :دفتری ۷سطری .کاغذ :آهار مهره نباتی .مرکب :مشکی . بین سطور طلا اندازی محرر.بین سطور نقوش گل وبرگ بصورت حل کاری .بین آیات گلهای پنج پر طلایی .حاشیه :تسمه اندازی به فستقی تیره .جدول کشی به طلا وتحریر مشکی .پاسپارتو به زرد لیمویی متمایل به سبز .کمند به طلایی باتحریر مزدوج مشکی .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۷۲
موضوع اثر : سوره یس (آیه 6تا10)-برگی از قرآن
تاریخ خلق : شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نباتی
جنس : کاغذ آهار مهره نباتی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذآهار مهره نباتی، طلا اندازی محرر، حل کاری، تسمه اندازی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان