قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری چهار سطری .کاغذ :آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .رقم :محمد هاشم .بین خطوط محرر.حاشیه:تسمخ اندازی به لاجورد وآبی روشن .جدول کشی به سرنج .طلا با تحریر مشکی .پاسپارتوبه نخودی .کمند به طلا با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۵۲
پدید آورندگان : محمد هاشم(اصفهانی) (خوشنویس)
موضوع اثر : آیه اول سوره انسان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ آهار مهره نخودی، تسمه اندازی، پاسپارتو، جدول کشی،
ابعاد : طول (۹ متر) عرض (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : بنی رضی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان