قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۱۰سطری .کاغذ : آهار مهره فستقی .مرکب:مشکی .بین سطور طلااندازی .حاشیه :تسمه اندازی به لاجورد .جدول کشی به طلا ولاجورد باتحریر مشکی پاسپارتو به گلبهی.کمند به عنابی وطلایی با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۶۷
پدید آورندگان : میرزا محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : سوره حمد و مطالب حکمت آمیز
تاریخ خلق : ۱۲۵۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه:فستقی
جنس : کاغذ آهار مهره فستقی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهار مهره فستقی، پاسپارتو، تسمه اندازی، جدول کشی، طلا اندازی ، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی