قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی نسخ ممتاز.قلم کتابت .صفحه پردازی :مورب ودفتری.کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی تیره.مرکب :مشکی.حاشیه :تسمه اندازی به فستقی وگل بهی .جدول کشی به شنگرف .سفیدآب وصورتی .پاسپارتو :مقوای بافت دار نخودی .کمند به شنگرف
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۵۷
پدید آورندگان : آقا غلامعلی اول (؟) (خوشنویس)
موضوع اثر : ایاتی ازسوره بقره
تاریخ خلق : (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه :نخودی تیره
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی تیره، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی تیره، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان