قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز . قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۹سطری .کاغذ :فرنگی آهارمهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۴۷ق.رقم: کتبه الوصال .حاشیه :تسمه اندازی به آبی تیره .جدول کشی به طلایی ولاجورد با تحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی .کمند به طلایی وعنابی با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۶۲
پدید آورندگان : میرزا محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : کلام معصوم علیهما السلام
تاریخ خلق : ۱۲۴۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، تسمه اندازی، جدول کشی، کمند اندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان