قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۱۱سطری .کاغذ:آهارمهره فستقی .مرکب :مشکی .تاریخ ۱۲۵۶ق .رقم :وصال شیرازی .بین سطور طلا اندازی .حاشیه :تسمه اندازی به لاجورد .جدول کشی به طلا ولاجورد با تحریر مشکی .پاسپارتو به گلبهی .کمند به عنابی وطلا یی با تحریر مشکی .این قطعه ادامه قطعه شماره۰۰۰۰.۰۳.۰۰۰۶۷است .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۷۱
پدید آورندگان : محمد شفیع وصال شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : مطالب حکمت آمیز
تاریخ خلق : ۱۲۵۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه :فستقی
جنس : کاغذ آهار مهره فستقی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهارمهره فستقی، طلا اندازی، تسمه اندازی، جدول کشی ، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان