قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت زندیه

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز. قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ۱۲سطری .کاغذ:دست سازآهار مهره عسلی .مرکب :مشکی .تاریخ:جمادی الاولی ۱۲۰۱.حاشیه :تسمه اندازی به عودی .فستقی .صورتی .جدول کشی به شنگرف .سبز سیر .آبی وطلایی با تحریر مشکی .پاسپارتو به آبی .کمند به طلایی با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۶۵
موضوع اثر : آیات قرآن-آیه الکرسی
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۲۰۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه:عسلی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره عسلی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست سازآهارمهره عسلی، پاسپارتو، تسمه اندازی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی
برچسب‌ها : تسمه اندازی, زندیه
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان