قطعه نستعلیق عالی. قلم مشقی صفویه

نظر شما:

یک قطعه خوشنویسی نستعلیق عالی .قلم مشقی .صفحه پردازی :چلیپا .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی .مرکب:مشکی .تاریخ :۹۹۲ق .رقم :محمد حسین کشمیری .بین خطوط طلا اندازی منقش ومحرر به شنگرف با تحریر مشکی .حاشیه :دارای تسمه اندازی منقش بر زمینه گل بهی وفستقی با تکنیک حل کاری .جدول کشی به آبی تیره.طلا وسفیدآب با تحریر مشکی .پاسپارت به نخودی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۲۴
پدید آورندگان : محمد حسین کشمیری (خوشنویس)
موضوع اثر : ابیاتی از اوحدالدین انوری
تاریخ خلق : ۹۹۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی، طلا ا ندازی منقش، تسمه اندازی منقش، جدول کشی ، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان