افشان

افشان(spray) اسلوبی قدیمی برای تزیین کاغذ با پاشیدن حلّ­ِ زر و گاه نقره‌ی حل­‌کرده (و گاه رنگ­‌های دیگر) بر متن یا حاشیه‌ی اوراق نسخه با ابزارهای مخصوص که در نتیجه‌ی آن جلوه‌­های زیبا و متنوّعی حاصل می‌­شود. برخی منابع، واضع این شیوه را «خواجه غیاث‌­الدّین­ نقّاش» معرّفی نموده‌­اند. افشان را گاهی در متن نسخه و گاه در حاشیه‌ی آن استفاده می­‌کرده‌­اند.[۱] از انواع افشان عبارتند از: غبار، ریگی، چشم موری، لینه، میانه، نقره­‌کوب، پَر مگسی.


۱- صفری آق‌­قلعه، علی (۱۳۹۰)، «نسخه‌­شناخت»، تهران: میراث مکتوب، ص۲۴۳.

نظر شما: