قطعه نستعلیق ممتاز.سیاه مشق قلم جلی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز قلم جلی .صفحه پردازی :سیاه مشق .کاغذ :فرنگی آهار مهره نخودی زر افشان.مرکب :قهوه ای.رقم :میرزا غلام رضا . حاشیه:تسمه اندازی به زیتونی .پاسپارتو:صورتی روشن . دارای سجع مهر بیضی شکل با خط طغرا بر روی پاسپارتو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۱۸
پدید آورندگان : میرزا غلامرضا اصفهانی (خوشنویس) سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱؟ / قرن ‎۷ ه.ق) (شاعر)
موضوع اثر : بیتی از اشعار سعدی
تاریخ خلق : (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان، مرکب قهو ه ای،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی زرافشان، زرافشان، تسمه اندازی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان