قطعه نسخ ممتاز منقوط .قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ ممتاز منقوط .قلم کتابت.صفحه پردازی :دفتری ۵سطری کاغذ فرنگی آهار مهره نباتی زرافشان .مرکب :مشکی .تاریخ :۱۲۶۷ق .رقم :زین العابدین .حاشیه :تسمه اندازی به آبی تیره .گل بهی تیره وآبی روشن .پاسپارتو :مقوای فرنگی اخرایی .کمند به سفیدآب باتحریر مزدوج مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۷۰
پدید آورندگان : زین العابدین اصفهانی (خوشنویس)
موضوع اثر : مطلبی در گذر عمر آدمی
تاریخ خلق : ۱۲۶۷ (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نباتی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نباتی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نباتی، پاسپارتو، تسمه اندازی، زرافشان، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : آقای سید رضا بنی رضی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان