قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه پردازی: دفتری ۲سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۷۷ق. حاشیه: تسمه‌اندازی به آبی روشن. جدول کشی به طلایی. سفیدآب و شنگرف با تحریر مشکی. پاسپارتو: به سبز مغزپسته‌ای. کمند به طلایی با تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۴
موضوع اثر : یک بیت شعر
تاریخ خلق : ۱۲۷۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی زرافشان
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی زرافشان، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان، زرافشان، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : نا معلوم