قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه پردازی: دفتری ۲سطری. کاغذ: فرنگی آهار مهره نخودی زرافشان. مرکب: مشکی. تاریخ: ۱۲۷۷ق. حاشیه: تسمه اندازی به آبی روشن. جدول کشی به طلا. سفیدآب و شنگرف با تحریر مشکی. پاسپارتو به رنگ سبز مغزپسته‌ای. کمند به طلایی با تحریر مشکی .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۳
موضوع اثر : یک بیت شعر از مولوی، مثنوی معنوی، دفتر پنجم
تاریخ خلق : ۱۲۷۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی زرافشان
جنس : کاغذفرنگی آهار مهره زرافشان، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره زرافشان، پاسپارتو، زرافشان، جدول کشی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)
فروشنده : نا معلوم