جلی

​جَلی (palpable): قلمِ جلی؛ هر گاه پهنای دَمِ قلم از شش میلی­‌متر تا دو سانتی‌­متر باشد و برای خوشنویسی روی کاغذ به کار رود؛ اصطلاحاً بزرگ­ترین قلمی که نویسنده بتواند به نوشتن با آن مبادرت نماید.[۱]


۱- قلیچ‌­خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۱۶۵.

نظر شما: